OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3

JUDr. Marie Kříhová

zaujatost soudní moci
V rámci svého příspěvku, který je ke shlédnutí zde, pak vůbec neřešila otázku výživného, a to ani okrajově, ale její příspěvek byl směrován proti účasti veřejnosti na jednáních ohledně výchovy a výživy nezletilých. Zde, byť nikoho výslovně nejmenovala, hovořila o případu, kdy se Ing. Hodina zúčastnil jako veřejnost jednání v jiné věci, kterou rozhoduje jmenovaná soudkyně.

Ing. Hodina se dosud zúčastnil jako veřejnost pouze dvou takových jednání, v obou případech však byl soudkyní JUDr. Marií Kříhovou osočován, přestože se choval v souladu se zákonem. V průběhu zmiňovaného jednání byl vykázán z jednací síně, údajně z důvodu výslechu nezletilé. Výsledkem pak byla dle soudkyně údajně uplakaná a rozklepaná dívka, o kterou šlo.

Podle Ing. Hodiny, který takovou reakci nezletilé před ani po výslechu nepozoroval, je však otázkou, zda dívku nepoškodila nepřiměřená reakce soudkyně nebo její způsob vedení jednání více než to, že Ing. Hodina se hodlal zúčastnit jednání jako veřejnost.

Soudkyně se ve svém vystoupení na diskusním setkání pohoršovala dokonce i nad tím, „že tedy chodí veřejnost na úplně jiná jednání, do kterých jim nic není“. Jestliže takto a dalšími podobnými výroky hodnotí účast Ing. Hodiny (o kterém zjevně celou dobu mluvila) jako veřejnosti na jednání, které je veřejné, pak je nutno její přístup vůči jmenovanému hodnotit jako podjatý a ona sama by měla uznat, že jmenovaného není schopna hodnotit bez podjatosti.
Námitka podjatosti

Ing. Hodina je nucen vznést vůči soudkyni JUDr. Marii Kříhové další námitku podjatosti. Zároveň plně setrvává na již dříve vznesené námitce podjatosti, včetně důvodů.

Ing. Hodina pečlivě zvažoval, zda vůči soudkyni JUDr. Marii Kříhové vznést opakovaně námitku podjatosti, neboť jeho úkony jsou pak v rámci zdejšího soudu vykládány proti němu. Avšak dospěl k závěru, že je na místě, aby na podjatost soudkyně znovu upozornil, neboť nechce a nemůže přistoupit na to, že bude mlčet, pokud soudkyně opakovaně, i přes dříve vznesenou námitku, projevuje svou podjatost.

Dne 22.6.2010 se Ing. Hodina aktivně účastnil diskusního setkání „Výživné II. aneb z čeho je vyměřovat“ s dosavadní ministryní spravedlnosti JUDr. Danielou Kovářovou. Dokladem účasti Ing. Hodiny je např. videozáznam jeho diskuse s ministryní publikovaný zde.

Na této akci byla rovněž účastna jmenovaná soudkyně. Poté, co před začátkem akce zjistila, že je zde přítomen i Ing. Hodina, přihlásila se v jejím průběhu o slovo, ačkoliv sama uvedla na počátku: „já jsem nepočítala, že dnes budu mít příspěvek“.


Střídavá péčeKája, Nečas, OSPOD, Praha 3
Soudci, Spravedlnost dětem Střídavá výchova, Výživné