OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3

JUDr. Marie Kříhová

zaujatost soudní moci
Z reakce Aleše Hodiny na soudním jednání:

"Soudkyni Kříhové zjevně nejde v tomto sporu o zájem dítěte, viz např. její falešná obava vznesená v odůvodnění rozhodnutí, kdy zamítla střídavou péči s tím, aby údajně nedošlo k nereversibilním změnám v psychice dítěte.

Takovou nereversibilní změnu sama způsobila, když dítě svým předběžným opatřením vytrhla ze svého domova a svěřila do výlučné péče jen jednoho rodiče. Zatímco pro dítě je nejpřirozenější, aby mu zůstali oba rodiče - to požaduje i zákon. A neměla žádnou potřebu bližšího zkoumání, zda tato výlučná péče matky se neprojevuje nereversibilním způsobem na psychickém stavu dítěte.


Navrhováno bylo, aby docházelo ke střídání nezletilého po týdnu s tím, že samozřejmě v každém svém domově by mohl navštěvovat školku. Školky nemají nějaké učební plány, takže navštěvovat dvě školky nějakým zásadním způsobem neohrozí vzdělání a výchovu nezletilého.

To, že soudkyně zde toto uvádí jako důvod proti střídavé výchově, svědčí také o její podjatosti a že její způsob myšlení se evidentně řídí dle určitých pověr, o nichž hovoří předseda Ústavního soudu Rychetský v souvislosti s rozhodováním obecných soudů o svěřování dětí do péče. Školka, kamarádi a další věci jsou sice pro dítě důležité, ale nikdy nemohou být důležitější než vazby k těm nejbližším, tj. k oběma rodičům."


JUDr. Kříhová přednáší typické předsudky proti střídavé výchově - jistota stejných kroužků je pro dítě přednější než zachování obou rodičů

Soudkyně Kříhová vytrhla v roce 2008 malého Káju z jeho domova a svěřila ho do péče matky. Ta ale předtím odešla od rodiny a po dohodě nechala Káju v otcově péči.


Nedávno Kříhová zamítla i návrh na střídavou péči obou rodičů... Vůči této soudkyni byla podaná námitka podjatosti. Její další počínání budeme sledovat.Související články
(v abecedním řazení):

Časy se mění
ČR prohrála ve Štrasburku spor s Američanem o péči o dítě
Jak to vlastně justice myslí vážně...?
Rozhovor s předsedou sdružení K 213
Soudcovská nezávislost. I na zákonech?
Soudkyně je něco jako nadčlověk...
Velké mlčení
Veřejnost chce střídavou péči


Kontakt: mail@krihova.info
Střídavá péčeKája, Nečas, OSPOD, Praha 3
Soudci, Spravedlnost dětem Střídavá výchova, Výživné